Fokus på forskning offshore

När det kommer till service av vindkraftsprojekt offshore kommer det amerikanska forskningscentret Nasa Langley att följa vissa europeiska metoder för planering, konstruktion och underhåll men lämna resten öppet för innovation.

Av den anledningen främjar nätverket kraftigt innovation och användning av teknik från alla sektorer för att minska kostnaderna.

The Business Network for Offshore Wind anordnade ett möte mellan Nasa Langley och dess medlemmar, inklusive universitetsforskare och forskare och företagare för att föra en diskussion om teknik och material som Nasa för närvarande använder, vad Nasa skulle kunna producera och hur framtida innovationer kan direkt stärka utvecklingen av offshoreindustrin.