Mindre system på landet

Indiska Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) är aktuell med nya riktlinjer för utveckling av vind- och solkraft.

SWES, Small Wind Energy and Hybrid system, är ett system där både vindkraft och solkraft används effektivt i mindre skala på mer lantliga och avlägsna områden.

Tillsammans ska solceller och turbiner jobba för att alstra förnybar energi på ett nytt, effektivt sätt.