Nordex tecknar irländskt avtal

Nordex har tecknat avtal gällande två vindkraftsprojekt på Irland. Kapaciteten omfattar totalt 42,5 megawatt. 

 Ena leveransen består av tio turbiner typ N90/2500 och ska till vindkraftsparken Killaveenoge. Leveransstart väntas i oktober.

Resterande sju turbiner, samma typ, ska till vindkraftsparken Coollegrean, med planerad leverans i november.