Rekord för Indien

Indien installerade rekordsumman 3 460 megawatt vindkraftskapacitet under 2015-2016. Energimålet låg på 2 400 megawatt.

Tidigare var den högsta installerade kapaciteten i Indien 3 197 megawatt, det var under 2011 – 2012.

Den största delen installerades i Madhya Pradesh 2015 – 2016.