EDF utökar kapaciteten

EDF Energies Nouvelles har utökat deras kapacitet på två av deras parker i Portugal.

Utökningen omfattar 27,7 megawatt, 23 megawatt till vindkraftparken Ventominho och 4,7 megawatt till Arga.

Ytterligare tio turbiner installerades på Ventominho, varav parkens totala antal vindkraftverk uppgår till 130 och dess kapacitet till 263 megawatt. Arga fick ytterligare två turbiner på toppen av de tolv redan existerande, med en ökad kapacitet på 40,7 megawatt.