210 meter högt i Finland

Den första av fyra stycken 210 meter höga turbiner har nu kommit på plats på en landbaserad vindkraftspark i Finland – Tyrinselkä.

SgurrEnergy har tillhandhållit konsulttjänster i de tidiga stadierna av projektet, som teknisk support och vindanalys.