Samkraft säljer till Slitevind

Samkraft AB har tecknat avtal med Slitevind AB. Avtalet avser försäljning av tio vindkraftverk från bland andra Vettåsen (två stycken), Långberget (tre stycken) och Gränssjön (fem stycken) på sammanlagt 20 megawatt installerad effekt. 

Normalårsproduktionen för vindkraftsparkerna ska ligga på drygt 60 gigawattimmar. Priset för de tio vindkraftverken hamnade på 165,9 miljoner kronor.

Enerbrokers förmedlade affären som startade omkring årsskiftet.

Tillträdet är planerat till månadsskiftet april/maj.