Vill öka lokalt samarbete

Målet för Vindkluster Gotland är att göra en utbyggnad av vindkraften möjlig tills den nya fastlandskabeln är på plats. På så sätt skulle Gotland kunna leverera vindkraftsel till fastlandet.

Bakom projektet finns Vindelproducenternas förening som ansöker om 250 000 kronor från Region Gotland.