Senvions första kontrakt i Chile

Senvion har tecknat ett avtal med Mainstream Renewable Power.

Avtalet avser 299 megawatt av vindkraftskapacitet som ska fördelas över två olika projekt i Chile.

50 stycken turbiner på 3,4 megawatt vardera ska levereras till vindkraftsprojektet Sarco på 170 megawatt. Resterande 43 turbiner ska levereras till projektet Aurora på 129 megawatt.

Båda projektet väntar idrifttagning 2017.