Boende upplever oljud

Efter ett arrangerat vindkraftsmöte i Strömsunds kommun i byn Görvik lämnades många frågor kring den närliggande vindkraften och dess påverkan.

De närboende är oroade och upplever dova ljud från vindkraftverkens turbiner. Dessa ljud ska i sin tur skapa kroppslig smärta och huvudvärk. Eivor Frestadius som bor i Sörviken hade inför mötet hoppats att man skulle komma tillrätta med problemen innan man fortsätter utbyggnaden.

Det visar sig att kommunen inte har någon större inverkan för stunden och boende oroar sig för framtiden.

Malin Hillström, ansvarig för tillståndsfrågor på Statkraft SCA meddelade till Sveriges Radio att de gör vad de kan för att minska störningarna.