Protester utanför Eskilstuna

Boende i Kafjärdsområdet utanför Eskilstuna protesterar nu mot vindkraft – närmare sagt ett tiotal vindkraftstorn som är under konstruktion.

Boende ska ha fått information om det stundande bygget alldeles för sent vilket nu har lett till protester och en önskan om att stoppa bygget.

Den oro som finns avser en rädsla kring att vindkraftsverken ska förstöra boendemiljön, ge ifrån sig ljud och hota djurlivet.

Entreprenörer har dock redan satt igång med bygget och det ser inte ut som att det kommer stanna upp.