Inox Wind tecknar avtal med IPP

Inox Wind har tecknat ett avtal med indiska Renewable Energy IPP som omfattar en kapacitet på 100 megawatt fördelade över två projekt.

Ett projekt är lokaliserat i Gujarat, det andra i Madhya Pradesh.

När projekten väl är i drift är det tänkt att de kommer kunna försörja 50 000 hushåll med el.

Inox Wind kommer att ta hand om utveckling och konstruktion till driftsättning och ge långsiktiga drifts- och underhållstjänster.