MidAmerican storsatsar på vind

MidAmerican planerar att satsa 29 miljarder kronor (3,6 miljarder dollar) på ett projekt gällande vindkraft.

Företaget har ett framtida energimål om att kunna leverera 100 procent förnybar el till sina kunder.

Företaget har sedan 2004 lagt till 3,450 megawatt av vindkraft.