Svaga vindar för Rabbalshede

Årets första vindar bestod av svaga vindar och hög tillgänglighet för Rabbalshede Kraft. Produktionen för första kvartalet 2016 uppgick till 124,5 gigawattimmar.

Produktionen har fördelat sig på 51,7 gigawattimmar (66,6) i januari, 40,2 gigawattimmar (54,9) i februari och 32,6 gigawattimmar (53,1) i mars.

Första kvartalet hamnade på cirka 18 procent under förväntad produktion.