NV Energy når energimålen

NV Energy har nått sina energimål för 2015 och lite till.

I södra Nevada lyckades företaget nå en förnybar kreditnivå på 21,2 procent, i norra Nevada 31,3 procent.

Det utsatta målet omfattade 20 procent baserat efter andelen totala försäljningar.

Trots att målet är nått måste flera företag, även NV Energy, fortsätta klättra. Målet till 2020 ligger på 22 procent och 25 procent till 2025.