Energia Renovable de la Peninsula tilldelas avtal

Energia Renovable de la Peninsula, ett vindkraftsprojekt som Envision Energy och ViveEnergia äger tillsammans har nu blivit tilldelat ett långsiktigt energiköpeavtal från Mexican Federal Electricity Commission (CFE).

Strategiskt avtal tecknades under 2015.