Ny satsning på vindkraft

Ontario kommer att lansera ett nytt anbudsförfarande på upp till 600 megawatt vindkraft till augusti i sommar, dubbelt så mycket som den planerade summan.

Independent Electricity System Operator (IESO) kommer att utfärda en begäran om kvalifikationer för de nya projekten, tillsammans med ytterligare 330 megawatt solenergi, småskalig vattenkraft och bioenergi.

Vinnare väntas bli valda till maj 2018.