Hårdare utsläppskrav gynnar Kina

En rapport visar att smogen i Kina har minskat med drygt 14 procent på ett år. Strax före jul 2015 ska nivåerna ha varit så höga att myndigheter stängde skolor, dagis och fabriker. För första gången stoppades även biltrafiken.

Trots detta ska Kinas miljöminister Chen Jining meddelat att de statliga mätningarna i 74 städer visar att luften blivit bättre efter 2014.

En av orsakerna till minskade skadliga halter i luften beror bland annat på att konjunkturen vänt nedåt och många kolkraftverk och stålverk står stilla just nu. Detta har även haft mer påverkande effekt tillsammans med hårdare utsläppskrav och satsningar på sol- och vindkraft.