Motvind i Masugnsbyn

Planerna på vindkraft i Masugnsbyn stöter på motstånd när det kommer till framtida vindkraft. Laevas sameby säger nej och det ska innebära i sin tur att inte heller Kiruna kommun stödjer planerna på en vindkraftspark.

I ett par år nu har vindkraftsbolaget Lapplands Kraft jobbat med att förbereda för projektet. Planen är att bygga 80 stycken verk och en tillståndsansökan har redan lämnats in till länsstyrelsen.

Men prövningsmyndigheten får bara ge tillstånd till vindkraftverk om kommunen har godkänt det.

Lapplands Kraft jobbar på att arbeta bort det kommunala vetot, nu gäller det bara att vänta och se.