Invenergy slutför projektfinansiering

Invenergy har nu slutfört projektfinansieringen för deras energicenter Wake Wind Energy Center. Projektet omfattar 257 megawatt och är lokaliserat i Texas.

Wake Wind Energy Center ligger nordost om staden Crosbyton och öster om Lubbock. Anläggningen kommer att bestå av 150 stycken turbiner från GE på 1,715 megawatt vardera. Kommersiell drift beräknas påbörjas under tredje kvartalet 2016.