Abengoa avyttrar Campo Paloma

Spanska Abengoa har ingått i ett avtal om att sälja vindparken Campo Palomas på 70 megawatt i Uruguay till Invenergy Wind och därmed frigöra skuldförbindelser.

Abengoa kommer att fortsätta att vara ansvarig för att bygga anläggningen.

Den kommer att bestå av 35 stycken turbiner från Vestas modell V110 på två megawatt vardera. Kommersiell verksamhet är planerad till februari 2017.