Rabbalshede bygger åt Mölndal Energi

Rabbalshede kraft har tecknat ett avtal om byggnation och försäljning av ett vindkraftverk till Mölndal Energi.

Vindkraftverket kommer att ligga i anslutning till Rabbalshede krafts befintliga vindpark i Hällevadsholm.

Idrifttagning av vindkraftverket väntas innan årsskiftet.