Acciona Energia tecknar avtal på 168 megawatt

Acciona Energia har signerat avtal gällande 585,7 GWh förnybar el i en energiauktion som organiserades av National Energy Control Center (CENACE) i Mexiko. Detta kommer att materialiseras i en vindkraftspark på 168 megawatt i Tamaulipas.

Driftsättning väntas 2018.

Acciona Energia äger och driver 556,5 megawatt i Mexiko, med fyra vindparker i Oaxaca som står för cirka 20 procent av den operativa vindkraftskapaciteten i landet. Företaget har också byggt 303 megawatt för kunder.

Resultatet av den senaste auktionen stärker företagets närvaro i Mexiko.