Ökad övervakning av havsbaserad vindkraft

Fler vindkraftverk i Nordsjön och Östersjön anslöts till elnätet 2015 än någonsin tidigare. Av denna anledning blir det viktigare att kunna upptäcka fel och planera underhållsarbete på havsbaserade vindkraftsparker så tidigt som möjligt.

År 2015 blev 546 vindkraftverk anslutna till nätet i Nordsjön och Östersjön. Det ska vara det högsta antalet hittills. I slutet av 2014 fanns 246 vindkraftverk installerade i dessa områden. Detta antal har nu stigit till 792 offshoreanläggningar med en total kapacitet på 3 294 megawatt och en årlig effekt på mer än åtta TWh. Det blir allt viktigare att kunna detektera turbinfel och schemalägga underhållsarbete i ett tidigt stadium.