Pattern i samarbete med Vaisala

Pattern Energy samarbetar med miljömätningsspecialisten Vaisala.

Vaisala kommer att förse Pattern med historisk- och realtidsblixtdata för tio vindkraftparker i USA och Kanada.

Blixtnedslag ska påverka vindkraftens prestanda, de svarar för nästan 25 procent av de rapporterade försäkringskraven från vindsektorn i USA.

Under kontraktsperiodens tre år kommer Pattern Energy ha tillgång till ett verktyg som gör det möjligt för infrastrukturprojekt att lagra blixtnedslag på en interaktiv karta. På så sätt kan tillverkaren enklare ta reda på vilka turbiner som drabbats och upptäcka skador tidigt.