Orrar sätter stopp för vindkraft

Tio stycken planerade vindkraftverk i Furubytrakten utanför Växjö kanske inte blir av.

Platsen för bygget är nämligen en viktig spelplats för orrtupparna och Länsstyrelsen i Kronoberg säger nej till vindkraftverken.

Miljö-och hälsoskyddsnämnden säger också nej till förslaget av fyra av vindkraftverken eftersom den risk som finns för att de hamnar i konflikt med känsliga fågelarter och naturvärden.