Vindmarknaden har årlig tillväxt på 30 procent

Vindkraft har ökat globalt i genomsnitt med 30 procent de senaste åren, detta visar en ny rapport.

Fler länder har investerat och ökat intresset i vindkraft som en energikälla, vilket har bidragit till att skapa viktiga nya affärsmöjligheter för tillverkning och materiell innovation inom denna sektor.

Vindkraft ska nu vara världens snabbast växande energikälla.

Den globala vindkraftsmarknaden domineras av ett fåtal tillverkare av originalutrustning (OEM), men konkurrensen på marknaden ökar i takt med nya OEM in i branschen. Tillverkare utvecklar nu nästa generations vindkraft i USA och Europa.