Statoil testar batteriförvaring

Statoil har startat ett pilotprojekt som avser lagring av energi från den flytande vindkraftsparken Hywind, vid Skottlands kust.

Lagringen ska ske med hjälp av batterier.

Projektet tas i hamn tillsammans med Statoil, den skotska regeringen och dess nationella partners.