Sorsele: Nej till vindkraft

Befolkningen i Sorsele har röstat nej till vindkraft, beslutet gick igenom med en svag majoritet.

641 röstade nej och 578 röstade ja.

Folkomröstningen avsåg om Sorsele kommun ska tillåta fler vindkraftsparker utöver den befintliga på Blaiken. Nu går frågan vidare till beslut i kommunfullmäktige.