Kina förlorade mer energi 2015

Under 2015 ska Kina ha råkat ut för mer energispill än tidigare, på en summa om 20 procent.

Detta på grund av olika politiska beslut som tillslut ledde till att viss el som skulle levereras inte gjorde det.

Mycket ktitik har riktas mot regeringen som sägs ha fokuserat mer på kapacitet än effiktivitet.