Jobb inom förnybar energi minskar

Jobb inom sektorn förnybara energikällor har minskat med 27 procent på en period om fyra år i Australien. 

Mätningen tar avstamp i 2011, där det sedan var en fortsatt nedgång enligt de senaste siffrorna från Australian Bureau of Statistics.

Enligt de senaste uppgifterna från verksamhetsåret 2014-2015 hade 5 100 heltidsjobb försvunnit från sektorn sedan budgetåret 2011-2012, vilket ska motsvara 14 020 personer.