Toyota inkorporerar vindkraft

Toyota Partners har tidigare fått kritik för deras tillverkning av vätgas till bränslet för bränslecellsbilar då den inte är ren eftersom det krävs fossila bränslen under processen.

Nu har företaget skaffat planer på att göra vätgas med hjälp av vindkraft.

Vätet kommer levereras från vindkraftparken Hama Wing i Yokohama, sydväst om Tokyo, där den komprimeras och fraktas med lastbil.  

Projektet är ett samarbete mellan Toyota och städerna Yokohama och närliggande Kawasaki, och regeringen i Kanagawa.