Uppsala ser över förvärvsplaner

Tidigare har Uppsala fattat beslut om att köpa två vindkraftverk, men nu lutar planerna åt ett annat håll då vindkraftens lönsamhet ifrågasätts.

Sjunkande elpris har gjort att det vindkraftverk som Knivsta kommun äger går med förlust. Med detta i bakgrund kan köpet av ytterligare vindkraft stoppas.