Eno Energy påbörjar installation

Eno Energi har börjat installation på vindkraftparken Plauerhagen, som DEW21 förvärvade under 2015.

Uppförandet av de sex turbinerna på 3,5 megawatt vardera från Eno planeras slutföras under andra kvartalet 2016.

Turbinerna har en navhöjd på 127,5 meter och ska sättas upp i två rader. De kan placeras närmare varandra än andra turbiner då de är specialkonstruerade för detta.