Tata Power förvärvar IRRJL

Tata Powers TPREL har tecknat ett avtal gällande förvärv av Indo Rama Renewables - Indo Rama Renewables Jath Limited (IRRJL) som äger en park med en kapacitet på 30 megawatt i Maharashtra.

Vindkraftparken har varit i drift sedan 2013 och har tecknat ett långsiktigt energiköpeavtal med Maharashtra State Electricity Distribution.

Med förvärvet av Indo Rama Renewables Jath Limited, kommer Tata Powers totala produktionskapacitet att öka till 9 130 megawatt och dess operativa vindkraftskapaciteten till 570 megawatt med vindkraftverk i fem stater - Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu och Karnataka