Dong ändrar zoner för Hornsea

Dong Energy har avslutat deras bedömningsprocess kring zonerna för projektet Hornsea.

Beslutet resulterar i projektspecifika avtal om ett hyresavtal som kommit överens om de tre delprojekten - Hornsea Project Two, Hornsea Project Three och Hornsea Project four.

Den tidigare identifierade Hornsea Project Three har delats upp i två separata projekt: Hornsea Project Three, öster om Hornsea Project Two, och Hornsea Project Four, väster om Hornsea Project Two.