Ore Catapult inviger turbin

Ore Catapult har nu officiellt invigt deras havsbaserade demonstrationsturbin på sju megawatt i Fife, Skottland.

Turbinen är ämnad att vara en av världens mest avancerade, tillgängliga havsbaserade vindkraftverk för forskning och ska erbjuda kompletterande möjligheter till utbildning och kompetensutveckling inför den framtida vindkraftsindustrin.