Xinjiang Goldwind – global topproducent 2015

Xinjiang Goldwind Science & Technology passerade Vestas Wind Systems som den största globala tillverkaren av vindkraftverk under 2015.

Företaget hade tillverkat 7,73 gigawatt kapacitet, mycket på grund av den stabila utvecklingen i den kinesiska vindkraftssektorn och den ökande efterfrågan på turbiner, enligt forsknings- och konsultföretaget Global.

Förväntade justeringar av inmatningstarifferi Kina ökade på utvecklingen inom sektorn, vilket resulterar i Xinjiang Goldwinds ökade intäkter under året och på så sätt kunde de flytta upp i den globala ordningen från tredje plats.