Nordex vinst på 40 procent

Under 2015 ska Nordexs vinster ha ökat med en andel om 40 procent.

Den tyska turbintillverkaren rapporterade preliminär försäljning av 22 miljarder kronor (2 430 miljoner euro) för räkenskapsåret 2015, en ökning med 40 procent sedan 2014.

Försäljning från Europa, Mellanöstern och Afrika svarade för 88 procent av omsättningen, medan Amerika svarade för 11,7 procent.