Nordex satsar franskt

Nordex Group har förbättrat sin position på den växande franska vindkraftmarknaden med en effekt på cirka 155 megawatt nyinstallerade turbiner.

Företaget har ökat sin marknadsandel från nio procent 2014 till 14 procent år 2015.

Under 2015 ökade den nya vindkapaciteten i Frankrike till 1 073 megawatt.