GEV lanserar kvalitetkontrollstjänst

GEV Wind Power ska, enligt dem, ha hittat en lucka på marknaden och väljer att lansera ett slags kvalitetssäkringsprogram som de kommer att erbjuda kunder vid transport av vindkraftskomponenter.

Kvalitetssäkringsprogrammet ska se till att förse kunderna med trygghet kring transporten.

Tjänsten ska se till att kontroller sker genom hela processen kring transporten. Undersökningar kommer att ske av nytillverkade produkter, innan de skickas iväg och sedan på plats vid leverans.  

Till och med efter konstruktion kommer servicetjänster och kontroller genomföras.