ABS certifierar Dounreay Tri

ABS Group har fått uppdraget att ge en tredjepartscertifiering och designverifieringstjänster för Hexicon AB för offshoreparken Dounreay Tri i Skottland.

Projektet, som beräknas vara i drift år 2018, håller på att utvecklas av Hexicon och dess partners för att lotsa en ny flytande grunddesign för havsbaserad vindkraft. När den är klar kommer projektet att bestå av två vindkraftverk.

Enligt Hexicon ska plattformarna tillåta konstruktion av vindkraftverk på ett mer effektivt sätt i avlägsna områden där vindarna är starkare och mer stabila och plattformarna inte är begränsade av vattendjupet.

ABS Groups certifiering kommer att täcka oberoende verifiering av konstruktionsförutsättningar, detaljkonstruktion, tillverkningskontroll, installationsövervakning, tillsyn över idrifttagning och inspektioner i drift.