Goda förutsättningar för vindkraft

Det finns mycket goda förutsättningar för att bygga ut vindkraften i Dalarnas och Gävleborgs län, detta var en av slutsatserna på ett seminarium i Falun.

På vindkraftsseminariumet i Falun deltog ett 60-tal personer från myndigheter, organisationer och företag.

I Dalarna och Gävleborg finns flera vindkraftparker som fått tillstånd och väntar på byggstart. Men behovet av förnybar energi är fortsatt stort, säger Joakim Storck (C), kommunalråd i Falun i en nyhet från Sveriges Radio.

– En sak som vi fått veta i dag är att om vi ska nå målen med ett förnybart energisystem, måste vi fortsätta att bygga ut alla former av förnybar energi i väldigt hög takt för att klara det.