Dong avyttrar del av park

Dong Energy har tecknat och avslutat ett avtal om att avyttra 50 procent av deras havsbaserade vindkraftpark Burbo Bank Extension på 258 megawatt.

PKA och Kirkbi, moderbolag i Lego Gruppen, är kunden. Varje investerare kommer att få en 25 procent ägarandel i projektet.

Burbo Bank Extension kommer att byggas av Dong Energy med start under våren 2016.