Vindkraftbesked möter motstånd

Norska Statkraft och SCA har gått ihop och satsar stort på vindkraft i Jämtland och Västernorrland, en satsning som omfattar kring sex miljarder kronor och sju vindkraftparker.

Samebyn Jijnjevaerie har inte varit positiva kring förslaget då hundratals vindkraftverk uppförs där det förut betade renar. Samebyn gjorde ett försök till att stoppa utvecklingen och anmälde bolaget till OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development).

Efter överklaganden från Jijnjevaerie sameby stoppades 120 kraftverk, men 360 har Statkraft och SCA rätt att bygga – idag är 150 byggda. OECD har tittat på om Statkraft tog tillräcklig hänsyn till samebyns intressen och respekterade deras mänskliga rättigheter i och med vindkraftsetableringen.

Enligt OECD:s beslut har Statkraft SCA Vind AB gjort det. Men ordförande Marianne Persson håller inte med.

– Vi har protesterat från dag ett. De samråd som bolaget säger sig ha hållit för att uppfylla OECD:s kriterier har varit informationsmöten enligt mitt tycke. OECD har inte beaktat mötenas innehåll, säger Marianne Persson i en nyhet från Sveriges Radio.