Senvion vinner avtal från RES

Tyska turbintillverkaren Senvion har tecknat ett kontrakt med RES om att leverera elva stycken turbiner modell MM82 till vindkraftparken Freasdail på halvön Kintyre vid Skottlands västkust.

Vindkraftparken kommer att ha en sammanlagd produktion på 22,55 megawatt och kommer att producera tillräckligt med el för att kunna driva mer än 12 000 bostäder per år.

Senvion har också ingått i ett fem år långt underhållskontrakt, vilket inkluderar alternativ för en förlängning på fem år.

De första verken är planerade för leverans under hösten. 

Avser park i Skottland