Acciona stänger finansiering för San Roman

Acciona Energy har stängt finansieringen för vindparken San Roman tillsammans med Bank of America Merrill Lynch.

Acciona förvärvade nyligen projektet på 93 megawatt som en del av företagets fokus på att bygga förnybara energiprojekt i USA.

Acciona bygger för närvarande och kommer att äga och driva San Roman i Texas. Företaget räknar med att driftsätta vindkraftparken vid årsslut.