NJR Clean Energy driftsätter Alexander

NRJ Clean Energy Ventures har nu färdigställt vindkraftparken Alexander i Kansas.

Den energi som produceras på Alexander kommer att säljas genom två långsiktiga avtal, bland annat till Kansas City Board of Public Utilities och Yahoo.

NJR Clean Energy Ventures (NJR CEV), dotterbolag till New Jersey Resources har slutfört sitt tredje landbaserade vindkraftprojekt, Alexander består av 21 vindkraftverk med en total kapacitet på 48,3 megawatt.