Skellefteå Kraft slår produktionsrekord

På grund av få driftstörningar, höga medelvindar och mindre isförluster än beräknat har Skellefteå Krafts vindkraftparker producerat mer än någonsin under 2015.

Året summerades till 642 producerade gigawattimmar, 83 gigawattimmar över prognos.

Under slutet av 2015 driftssattes den tredje etappen av Blaiken vindkraftpark med 30 nya turbiner, men de beräknas producera för fullt först under 2016.

– Med väl fungerande anläggningar och en effektiv organisation hoppas vi nå nya rekordnivåer under 2016, säger Jörgen Svensson affärsenhetschef vid Skellefteå Kraft i ett pressmeddelande.