Winergy värvar Eon för service

Winergy, en leverantör av vindturbindrivlinekomponenter, har anlitat Eon Energy Services för inspektion, reparation och utbyte av Winergys utrustning.

Samarbetet innebär bland annat att Eon Energy Services kommer kunna förse reparationer och service på fältet.

Båda aktörerna ser positivt på framtiden och Winergy ser möjligheter till att utöka deras geografiska närvaro.